Reforma oświaty czy likwidacja szkół w Działoszynie?

Reforma oświaty czy likwidacja szkół w Działoszynie?Zespoły szkolno-przedszkolne na terenie Działoszyna czeka reforma. Władze gminy chcą reorganizacji, która ma na celu zagospodarowanie budynku po byłym gimnazjum. Rafał Drab, burmistrz miasta i gminy Działoszyn, wyjaśnia, na czym by miała polegać planowana reforma. Jak zaznacza włodarz, w pierwszej kolejności należy przeprowadzić konsultacje z rodzicami, tak aby można w ten sposób wypracować jakieś stanowisko. Rada Gminy Działoszyn, mając w tej kwestii opracowany zakres działań, również musi być włączona w program konsultacji społecznych, tak aby radni mogli wyrazić swoje opinie lub ewentualne uwagi co do – jak podkreśla burmistrz Działoszyna – planowanej reformy oświaty.

Więcej w czwartkowym wydaniu tygodnika IPP Pajęczno…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *