Kolejne przedszkole do zamknięcia?

Kolejne przedszkole do zamknięcia?Publiczne Przedszkole nr 2 w Pajęcznie poddane zostało drobiazgowej kontroli Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie. Już w lipcu 2015r. kontrolujący w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych wytknęli szereg nieprawidłowości i uchybień naruszających owe przepisy. Polegały one m. in. na przekroczeniu maksymalnej długości dojścia ewakuacyjnego czy braku wymaganej szerokości biegów. Zgodnie z opinią kontrolujących stwierdzono występowanie warunków, dających podstawę do uznania budynku za zagrażający życiu ludzi. Analogicznym przykładem fatalnego stanu przeciwpożarowego jest budynek Publicznego Przedszkola nr 1 w Pajęcznie. Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie jako jednostka prowadząca i nadzorująca zamierza „stare” przedszkole przenieść od dnia 01.09.2017r. do budynku gimnazjum w Pajęcznie. Jaki będzie dalszy los przedszkola nr 2 przy ul. Przemysłowej? Tego dowiemy się w najbliższy czwartek w IPP Pajęczno.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *