POWIAT PAJĘCZNO

Na pozór spokojna wymiana zdań między radną Beatą Mateusiak-Pieluchą a Aldoną Pol, dyrektor Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki, przerodziła się w serię uszczypliwych uwag i pytań ze strony tej pierwszej. Spór dotyczył między innymi zwolnień pracowników i ich traktowania, rozliczenia kosztów funkcjonowania placówki i braku jakiejkolwiek reakcji dyrektor na zapytania radnej. Pol w sprawie zarzutów miała inne zdanie, a jej tłumaczenia, jak widać, niezbyt radną przekonały.

Więcej informacji znajdziesz w najnowszym numerze Ilustrowanego Przeglądu Powiatu Pajęczno

DZIAŁOSZYN

O stanie dróg i inwestycjach drogowych zaplanowanych na ten rok w gminie Działoszyn z Rafałem Drabem, burmistrzem Miasta i Gminy Działoszyn, rozmawia Przemysław Jagielski.

Więcej informacji znajdziesz w najnowszym numerze Ilustrowanego Przeglądu Powiatu Pajęczno

PAJĘCZNO

Radny Stanisław Pluciński, jak twierdzi, od ośmiu lat nie może doprosić się o remont ulicy Okólnej w Pajęcznie. Cały czas w jego mniemaniu jest zwodzony i zasypywany przez włodarza pobożnymi życzeniami. Burmistrz Tokarski twierdzi, że szuka pieniędzy, powiat jest w ciężkiej sytuacji, czyli jak w przysłowiu „czekaj tatka latka”. Wicestarosta Lewera informuje, iż porozumienie odnośnie inwestycji jest zawarte. Tematu płynności powiatu wystrzega się jak ognia.

Więcej informacji znajdziesz w najnowszym numerze Ilustrowanego Przeglądu Powiatu Pajęczno

DZIAŁOSZYN

Ostatnie obrady Rady Miejskiej w Działoszynie zdominował temat dróg. Gminni rajcy krytykowali bezczynność zarządców dróg w zakresie ich modernizacji. Wszystkiemu przysłuchiwali się obecni na sesji przedstawiciele dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Najwięcej uwag radni kierowali do dyrektora dróg powiatowych.

Więcej informacji znajdziesz w najnowszym numerze Ilustrowanego Przeglądu Powiatu Pajęczno